top of page
judo fan courne web - kopija.jpg
Klasifikacija Grupa / Classes Group
Grupe tj.razredi su podijeljeni po strosnom i spolnom uzrastu kao i po stručnoj klasifikaciji.
​​

Grupa 1)      djeca od 3/4g. do 7g. uzrasta oba spola

Grupa 2)      djeca uzrasta od 7/8g. do 11g. oba spola

Grupa 3)      djeca od 11/12g do 14g. muškog spola početnička grupa

Grupa 4)      djevojčice - djevojke 13+godina

Grupa 5)      Dječaci od 12/13g. do 18g dugogodišnji takmičari

Grupa 6)      Dečki 18+ Početnička grupa

Grupa 7)       Djevojke 16+ Početnička grupa

Grupa 8)       Rekretivci preko 30 godina

Klub zadržava prava pregrupisanja grupa i njihovih trenažnih termina

bottom of page